ГЛАВЕН ДИРЕКТОР
тел.: 052 66 50 10

e-mail:director@operavarna.bg
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
тел.: 052 66 50 12
факс: 052 60 20 88
e-mail:opera@operavarna.bg
РЕКЛАМА
тел.: 052 66 50 20
e-mail: office@operavarna.bg
reklama@operavarna.bg
     
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАС
  
Име
Адрес
Телефон
Факс
GSM
E-mail

   

ВЪПРОСИ И МНЕНИЯ